Hosting hizmeti veren şahıs yada firmalar için Faaliyet Belgesi çıkarılması duyurusu

Mart
23
2015
Hosting hizmeti veren şahıs yada firmalar için Faaliyet Belgesi çıkarılması duyurusu

Hosting hizmeti veren şahıs yada firmalar için Faaliyet Belgesi çıkarılması duyurusu

Ekleyen DoubleSolution
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle İlgili Duyuru

23 Mayıs 2007 tarihinde 5651 sayılı “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna dayanılarak çıkarılan “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 24 Ekim 2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre; erişim sağlayıcı veya yer sağlayıcı olarak faaliyette bulunabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan faaliyet belgesi almak gerekmektedir. Bu belgeyi almadan hizmet verenlerin faaliyetleri durdurulacaktır.

Yönetmelik, erişim sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirmektedir. Örneğin erişim sağlayıcılar, hukuka aykırı içerikten 5651 sayılı kanundaki usule göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca haberdar edilmeleri halinde söz konusu yayınlara erişimi engelleyeceklerdir. Benzer şekilde yer sağlayıcılar da hukuka aykırı içerikten haberdar edilmeleri halinde içeriği yayından çıkarmakla yükümlü olacaklardır. Erişim ve yer sağlayıcılar, kendilerine ait tanıtıcı bilgilerini kullanıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde sayfalarında bulunduracaklardır. Ayrıca, adli makamlara yardımcı olmak amacıyla bazı trafik kayıtlarını da tutacaklardır. Yönetmelik hükümlerine uymayan erişim ve yer sağlayıcılara; idari para cezaları başta olmak üzere belgenin iptaline kadar varan değişik yaptırımlar uygulanacaktır.

Erişim sağlama yetkisi bulunan mevcut işletmecilere, Yönetmelik yayımlandıktan sonra erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesi, Kurum tarafından resen düzenlenerek gönderilecektir.

Mevcut Kablolu ve Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılarına, erişim sağlayıcı oldukları Kurum tarafından bir yazı ile bildirilecektir. Bunların başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Mevcut yer sağlayıcıların, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Kuruma başvuru yapmak suretiyle yer sağlayıcılığı faaliyet belgesi almaları gerekmektedir.

Erişim sağlayıcı olmak isteyen mevcut işletmeciler dışındaki başvuru sahibi, Yönetmeliğin eklerinden Ek 4’te yer alan başvuru formunu Kurumun internet sitesinden doldurarak elektronik ortamda başvuru yapar. Bu başvurusuna Ek 3’te yer alan başvuru dilekçesini ekleyerek bir hafta içinde Kuruma elden teslim etmesi ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermesi gerekir. Elektronik forma http://faaliyet.tib.gov.tr/yetbel adresinden ulaşılabilmektedir.

Yer sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibi, Yönetmeliğin eklerinden Ek 6’da yer alan başvuru formunu Kurumun internet sitesinden doldurarak elektronik ortamda başvuru yapar. Bu başvurusuna Ek 5’te yer alan başvuru dilekçesini ekleyerek bir hafta içinde Kuruma elden teslim etmesi ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermesi gerekir. Elektronik forma http://faaliyet.tib.gov.tr/yetbel adresinden ulaşılabilmektedir.

Erişim sağlayıcı veya yer sağlayıcı olmak isteyenlerin bu belgeler için herhangi bir ücret ödemeleri gerekmemektedir.

İlgili yönetmelik ve ekleri için : http://tib.gov.tr/duyurular_detay4a.html

Yorumlarınızı almaktan mutluluk duyarız

Yorumunuz başarıyla eklenmiştir, teşekkür ediyoruz.

Yorumunuz teknik bir sorundan dolayı iletilememiştir, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

E-mail adresinizi hatalı girdiniz!

Yorum yazmayı unuttunuz!

Ne Arıyorsun ?

Bir iş fikrin mi var ? Yoksa bir internet projesine mi ihtiyacın var ?