Yer Sağlayıcı, Erişim sağlayıcı ve Toplu Kullanım Sağlayıcı Kimdir ?

Mart
23
2015
Yer Sağlayıcı, Erişim sağlayıcı ve Toplu Kullanım Sağlayıcı Kimdir ?

Yer Sağlayıcı, Erişim sağlayıcı ve Toplu Kullanım Sağlayıcı Kimdir ?

Ekleyen DoubleSolution
Kamu kuruluşları, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine internet erişim olanağı sunan yerler internet toplu kullanım sağlayıcıdır.

Yer sağlayıcı ( Hosting ) :

İnternete açık hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan/işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer Sağlayıcılığı hizmetini ticari olarak yapmasa bile web sitelerini kendi sunucularında barındıran gerçek veya tüzel kişilerin Yönetmelik gereğince Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi almaları gerekmektedir.

Yer sağlayıcılığı Faaliyet belgesi için;

1) http://faaliyet.tib.gov.tr/yetbel adresinden kayıt olarak sisteme giriş yapıp buradaki uygun elektronik formun eksiksiz doldurulması suretiyle başvuruda bulunmak,

2) Ek 5'te örneği olan dilekçeye Elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı eklenerek Telekomünikasyon Kurumu - İletişim Başkanlığı / Cevizlidere Caddesi No:11 Balgat / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tüzel kişiler (Anonim ve Limited Şirketler) ayrıca şirketin Ticaret Siciline tescil edildiğini belirten son altı ay içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı aslı veya noter tasdikli sureti ile Şirketin imza sirküleri aslı veya noter tasdikli suretini de göndermeleri gerekmektedir.


Erişim sağlayıcı ( İnternet servis sağlayıcı ):

Kurduğu kablolu/kablosuz sistemler, dial-up, ADSL, ethernet vb. teknolojilerle internete erişim olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Erişim sağlayıcı olmak isteyen başvuru sahibi, telekomünikasyon hizmetine ilişkin yetkilendirme başvurusunu Telekomünikasyon Kurumu Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı’na yaparken, erişim sağlayıcılığı faaliyet belgesini almak için Yönetmeliğin Ek 3’ünde yer alan başvuru dilekçesi ve bu dilekçeye ekleyeceği Ek 4’te yer alan başvuru formunu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (http://faaliyet.tib.gov.tr/yetbel/) internet adresinden doldurarak elektronik ortamda gönderir. Başvuru sahibi söz konusu belgeleri bir hafta içinde Başkanlığa elden teslim etmek ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermekle yükümlüdür.


Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı (İnternet Kafeler):

İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan işletmelerdir. Yönetmeliğe göre bu işletmelerin bağlı bulundukları mülki idare amirliklerinden “izin belgesi” almaları gerekmektedir.


İnternet toplu kullanım sağlayıcı:

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Örneğin; Kamu kuruluşları, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine internet erişim olanağı sunan yerler internet toplu kullanım sağlayıcıdır. İnternet Toplu kullanım sağlayıcıların “izin belgesi” almalarına gerek yoktur. Yönetmeliğin 4.maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar.

Yorumlarınızı almaktan mutluluk duyarız

Yorumunuz başarıyla eklenmiştir, teşekkür ediyoruz.

Yorumunuz teknik bir sorundan dolayı iletilememiştir, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

E-mail adresinizi hatalı girdiniz!

Yorum yazmayı unuttunuz!

Ne Arıyorsun ?

Bir iş fikrin mi var ? Yoksa bir internet projesine mi ihtiyacın var ?